WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 


«Вихідний номер _ Дата “_” _ ПРИМІРНИЙ ЗРАЗОК заповнення заяви Заява про реєстрацію бази персональних даних Прошу зареєструвати базу персональних даних у Державному ...»

Вихідний номер _____________

Дата “_____” _______________

ПРИМІРНИЙ ЗРАЗОК заповнення заяви

Заява про реєстрацію бази персональних даних

Прошу зареєструвати базу персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних

Розділ І. Інформація про володільця бази персональних даних

Юридична особа Резидент Нерезидент

Фізична особа Громадянин України Особа без громадянства

Інше громадянство В цьому полі зазначається Найменування володільця юридичної особи Найменування / П.І.Б. (повністю без скорочень, відповідно до установчих документів та/або свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи) 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - Код за ЄДРПОУ/ податковий номер Реєстраційний номер облікової картки платника податків Номер та серія паспорта Орган, що видав паспорт, та дата видачі

Місцезнаходження (для юридичної особи)/ місце проживання (для фізичної особи):

Країна Індекс Область Район Україна 0 1 0 0 1 Місто (селище) Вулиця буд. корп. кв.

Київ Бульвар Веселковий А Розділ ІІ. Інформація про найменування і місцезнаходження бази персональних даних Найменування бази персональних даних Володілець самостійно визначається з найменуванням БПД Наприклад: База даних «Працівники», База даних «Контрагенти», База даних «Клієнти» тощо.

Місцезнаходження бази персональних даних * Країна Індекс Область Район Україна 0 1 0 0 1 Місто (селище) Вулиця буд. корп. кв.

Київ Бульвар Веселковий А *В полі Місцезнаходження бази персональних даних (за необхідністю полях) зазначається - адреса фактичного розміщення - для баз даних у формі картотек; - фактичні адреси зберігання носіїв інформації - для баз даних в електроннійформі.

М.П.

(підпис) Сторінка Усього сторінок Розділ ІІІ. Мета обробки персональних даних з посиланням на нормативно - правові акти, положення, установчі чи інші документи, які регулюють діяльність володільця бази персональних даних, та визначенням категорії обробки персональних даних відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних»:

В цьому розділі зазначається: мета обробки персональних даних** з посиланням на нормативно правові акти, положення, установчі чи інші документи, які регулюють діяльність володільця бази персональних даних, та визначенням категорії обробки персональних даних (персональні дані загального характеру та/або чутливі (вразливі)) відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних»:

Наприклад: Обробка персональних даних фізичних осіб загального характеру (прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження, громадянство, місце проживання тощо) та/або (за наявності) вразливих персональних даних (расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя) здійснюється для забезпечення реалізації (вказати яких саме)** відносин, відповідно до (перерахувати правові акти, положення, установчі чи інші документи, які регулюють діяльність володільця).

**Як приклад, метою обробки персональних даних може бути:

забезпечення реалізації:

трудових відносин;

адміністративно-правових;

податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

відносин у сфері управління людськими ресурсами;

відносин у сфері економічних, фінансових послуг;

відносин у сфері реклами;

відносин у сфері телекомунікаційних послуг;

відносин у сфері громадської, політичної та релігійної діяльності;

відносин у сфері культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності;

відносин у сфері освіти;

відносин у сфері охорони здоров’я;

відносин у сфері безпеки;

відносин у сфері транспорту;

відносин у сфері науки, історичних досліджень та статистики тощо.

Правові підстави обробки персональних даних (відповідно до статті 11 Закону України «Про захист персональних даних»):

1) згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних

2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю бази персональних даних відповідно до закону зазначити якого саме виключно для здійснення його повноважень.

3) відповідно до правовідносин, які виникли до набрання чинності Закону України "Про захист персональних даних", на основі вільного волевиявлення фізичної особи (наприклад договір) М.П.

(підпис) Сторінка Усього сторінок ІV. Інформація про розпорядників бази персональних даних*** ***Розпорядник БПД - фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.

Розпорядником БПД, володільцем якої є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, крім цих органів, може бути лише підприємство державної або комунальної форми власності, що належить до сфери управління цього органу.

Володілець бази персональних даних може доручити обробку персональних даних розпоряднику бази персональних даних відповідно до договору в письмовій формі.

У разі наявності розпорядника/ів розділ заповнюється аналогічно до Розділу І

–  –  –

Найменування / П.І.Б.

Код за ЄДРПОУ/ податковий номер Реєстраційний номер облікової картки платника податків Номер та серія паспорта Орган, що видав паспорт, та дата видачі

–  –  –

Підтверджую зобов’язання стосовно виконання вимог законодавства щодо захисту персональних даних Відомості про заявника (Заявником може виступати володілець БПД або уповноважена ним особа)

–  –  –

Додаткові аркуші 4 та 5 заповнюються та подаються лише у разі необхідності (У разі якщо розпорядників та/або місць знаходження бази персональних даних, необхідно заповнити більше одного).

Якщо додаткові аркуші 4 та 5 не містять інформації, то їх прикладати до заяви не потрібно.

Розділ ІІ. Інформація про найменування і місцезнаходження бази персональних даних

Найменування бази персональних даних:

даних

–  –  –

Найменування / П.І.Б.

Код за ЄДРПОУ/ податковий номер Реєстраційний номер облікової картки платника податків Номер та серія паспорта Орган, що видав паспорт, та дата видачі

Похожие работы:

«Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования "Полоцкий государственный университет" И. И. Лузгин КРИМИНАЛИСТИКА Учебно-методический комплекс для студентов...»

«Содержание операции Поиск по по настройкам MENU/Поиск Алфавитный указатель Руководство по Cyber-shot DSC-W370 RU © 2010 Sony Corporation 4-181-205-12(1) Использование этого Содержание руководства Нажмите кнопку в правом верхнем углу, чтобы перейти к соответс...»

«Руководство по устранению неисправостей в компьютере sonv valo 25-03-2016 1 Астральный меньшевик допускавшегося является несовершеннолетней клиентурой. Все время не распростертый пекарь выдвинувшейся задолженности является гебистом. Наподхват чиркающее рассуждение может докладывать щекочущему сокры...»

«Использование ADOBE® MEDIA ENCODER CS5 и CS5.5 Правовые уведомления Правовые уведомления Правовые уведомления см. на http://help.adobe.com/ru_RU/legalnotices/index.html. Last updated 10.4.2012. iii Contents Chapter 1: Основные сведения о процессе кодирования Сведения...»

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Кафедра административного права является выпускающей по направлению подготовки (специальности) 40.05.02 – правоохранительная деятельность с присвоением квалификации специалист и бакалавр. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ КАФЕДРЫ УХОВ Владимир Юр...»

«АКАДЕМИЯ НАУК СССР ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ Древности Восточной Европы ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА" МОСКВА 1969 Таковы курганы, раскопанные мной в 1954 г. на правом бере­ гу р. Случь, около г. Мирополь. Они совершенно подобны курга­ нам, раскопанным в этих же группах С. Гамченк...»

«XI МЕЖДУНАРОДНАЯ КАРПАТСКАЯ СТРАХОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 18-21 февраля 2015 года Отель Романтик 4 *, г. Яремче, Ивано-Франковская обл., Украина. тел. / факс: + 38 044 406 65 55 (multi-channel), e-mail: forum@cbs.org.ua www.cbs.org.ua Программа* *(По состоянию на 17.01.2015. Организаторы оставляют за со...»
 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.